Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ธ.ค. 2563
ถึง
01 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 /2563
05 ต.ค. 2563
ถึง
05 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปี 2564
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
26 พ.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
26 พ.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ
03 มี.ค. 2563
ถึง
11 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2563
01 พ.ย. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
11 ต.ค. 2562
ถึง
10 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
04 ต.ค. 2562
ถึง
03 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th