Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม

การศึกษา
     สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มี 6 แห่ง ได้แก่
          1.โรงเรียนบ้านป่าพอก
          2.โรงเรียนบ้านกวางดีด
          3.โรงเรียนบ้านโคกเทียม
          4.โรงเรียนบ้านป่าก้าว 
          5.โรงเรียนบ้านโนนบก
          6. โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มี 4 แห่ง
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเทียม
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข
     ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาจะหลวย จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     มีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

สาธารณสุข
     ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง คือ 
          1.ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านโคกเทียม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจภูธรย่อยอำเภอนาจะหลวย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th